VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

Olejemaziva.eu Převodový olej 80W-90 GL-4, nalévaný

Převodový olej 80W-90 GL-4 je vysoce výkonný převodový olej pro převodovky a na široký rozsah použití.

Uvedená cena je včetně obalu

Vyberte variantu
SKLADEM
480,00 Kč
396,70 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

Převodový olej 80W-90 GL-4 je vysoce výkonný převodový olej pro převodovky a na široký rozsah použití. Převodový olej 80W-90 GL-4 je vyráběný z vysocerafinovaných základových olejů s využitím nejmoderněších technologií a komplexu aditiv se širokým účinkem (EP aditiva, protioděrové přísady, antioxidanty, antikorodanty, protipěnivostní přísady a modifikátory viskozity). Zásluhou vysoké hladiny EP přísad (vysokotlaké přísady) jsou zabezpečeny optimální mazací vlastnosti oleje. Může být použitý na mazání manuálních převodovek, kloubových hřídelů a převodů řízení.

Aplikace:
- manuální a automatické převodovky užitkových vozidel
- manuální převodovky, převody zemědělských a stavebních strojů
- valivá ložiska mazaná olejem

Vlastnosti:
- vynikající ochrana proti opotřebení
- moderní balík aditiv
- nízká tendence k pěnění
- dobrá tepelná a oxidační stabilita
- vynikající ochrana proti korozi

Výhody:
- dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz
- učinné EP vlastnosti, zajišťují dlouhou životnost synchronních kroužků
- stabilní souvislý mazací film zajišťující nižší opotřebení
- vynikající vlastnosti zůstávají zachovány po dlouhou dobu
- dlouhodobá ochrana součástek


SAE 80W-90, API GL-4, MIL-L-2105


Výstražné symboly nebezpečnosti a signální slovo

          

          VAROVÁNÍ

Nebezpečné látky polysulfidy, di-terc-butyl reakční produkty bis (4-metylpentan-2-yl) dithiofosforečné kyseliny s oxidem fosforečným, propylenoxidem a rozvětvenými C12-14 alkylaminy

Standardní věty o nebezpečnosti H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.