VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

Orlen Oil Platinum ULTOR DIESEL L-SAPS 10W-40 M

Orlen Oil Platinum ULTOR DIESEL L-SAPS 10W-40 M je náhrada za Mogul Diesel L-SAPS 10W-40 M  a je to polosyntetický, celoroční motorový olej vyvinutý pro vysoce zatížené naftové motory.

Vyberte variantu
SKLADEM
16 990,00 Kč
14 041,30 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

Orlen Oil Platinum ULTOR DIESEL L-SAPS 10W-40 M je náhrada za Mogul Diesel L-SAPS 10W-40 M  a je to polosyntetický, celoroční motorový olej vyvinutý pro vysoce zatížené naftové motory.

Hlavní výhody: Kompatibilita s filtry a katalyzátory výfukových plynů. Splnění emisních norem Euro VI, V a nižších. Provozní stabilita v extrémních podmínkách. Vynikající ochrana motoru proti opotřebení a korozi. Velmi dobrý rozptyl sazí a kalů. Extrémně dlouhé intervaly výměny za velmi obtížných provozních podmínek.

Použití: PLATINUM ULTOR DIESEL L-SAPS 10W-40 M je určen k celoročnímu mazání extrémně namáhaných naftových motorů nákladních automobilů a autobusů, které vyžadují tzv. Low-SAPS oleje (nízký obsah sulfátového popelu, fosforu a síry). Je velmi vhodný pro motory vybavené zařízením pro úpravu výfukových plynů EGR, SCR a zejména filtrem pevných částic. Umožňuje splnění přísných emisních limitů EURO IV, EURO V a EURO VI. Je zárukou dosažení dlouhých výměnných lhůt a úspory paliva.

 

SAE 10W-40, API: CI-4 ACEA E7, E6 Splňuje podmínky: MAN M3477, Mercedes-Benz 228.51, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, Mack EO-N, MTU Type 3.1, DEUTZ DQC-III-10 LA, Cummins CES 20076/77, DAF.

 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Signální slovo (CLP) : -

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 - Odstraňte obsah a obal příslušně označených kontejnerech na odpadky, v souladu s právními předpisy, které platí ve vaši zemi.

EUH-věty : EUH208 - Obsahuje Kyselina benzensulfonová, methyl, mono-C20-24-rozvětvené alkylderiváty, vápenaté soli (722503-68-6), Alkyl (C18-C28) toluensulfonová kyselina, vápenaté soli, boritan (953-650-0). Může vyvolat alergickou reakci.