VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

MOL Liton LTA 3EP

MOL Liton LTA 3EP je víceúčelové plastické mazivo vyrobené z vysoce rafinovaného minerálního oleje a zpevňovadla na bázi lithium-12 hydroxystearátu. 

Vyberte variantu
SKLADEM
86,00 Kč
71,10 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

MOL Liton LTA 3EP je víceúčelové plastické mazivo vyrobené z vysoce rafinovaného minerálního oleje a zpevňovadla na bázi lithium-12 hydroxystearátu. Obsahuje přísady, které snižují opotřebení, zabraňují oxidaci a korozi, stejně jako EP přísady, aby byl zajištěn vynikající výkon. Díky vysoké stabilitě a struktuře, která odolává vibracím, může být použit v železničních ložiscích kol. Je to plastické mazivo polotvrdé konzistence, hladké struktury, hnědé barvy. Teplotní rozsah použití je od -30 °C do +120 °C, až do +140 °C při krátkodobém použití.

Použití:

  • Vysoce zatížené valivá ložiska
  • Ložiska kol silničních a železničních vozidel
  • Aplikace pro normální teploty
  • Zařízení vystavená vibracím
  • Individuální mazací systémy

Široký rozsah aplikací umožňuje snížit počet mazacích olejů. Minimální problémy z důvodu smíchání plastických maziv. Snížené náklady na skladování a údržbu. Umožňuje hospodárné použití. Zachovává si stabilní strukturu při zatížení, takže nedochází k měknutí plastického maziva, nevytéká z mazacího místa. Plastické mazivo je možné dlouhodobě skladovat aniž by došlo k odlučování oleje, tvrdnutí nebo měknutí. Vytváří souvislý mazací film, který zůstává neporušený i při dynamickém zatížení. Přispívá k delší životnosti zařízení. Zajišťuje spolehlivé mazání pro zařízení provozovaná ve venkovním prostředí. Ve vlhkém a mokrém prostředí nedochází k měknutí a vytékání maziva z mazacího místa. Lze plynule přenášet i v dlouhých potrubích, netvrdne a nezpůsobuje ztrátu maziva. Zabraňuje předčasnému opotřebení neželezných kovových částí.


NLGI 3, DIN 51502: KP3K-30, DIN 51825: KP3K-30, ISO 6743-9: L-XCCEB 3

 

Identifikace nebezpečnosti

Standardní věty o nebezpečnosti H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Doplňující informace EUH208 Obsahuje Aminy, C10-14-terc-alkyl. Může vyvolat alergickou reakci.