VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

MOL Liton LTA 3EP

MOL Liton LTA 3EP je víceúčelové plastické mazivo vyrobené z vysoce rafinovaného minerálního oleje a zpevňovadla na bázi lithium-12 hydroxystearátu. 

Vyberte variantu
SKLADEM
1 245,00 Kč
1 028,90 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

MOL Liton LTA 3EP je víceúčelové plastické mazivo vyrobené z vysoce rafinovaného minerálního oleje a zpevňovadla na bázi lithium-12 hydroxystearátu. Obsahuje přísady, které snižují opotřebení, zabraňují oxidaci a korozi, stejně jako EP přísady, aby byl zajištěn vynikající výkon. Díky vysoké stabilitě a struktuře, která odolává vibracím, může být použit v železničních ložiscích kol. Je to plastické mazivo polotvrdé konzistence, hladké struktury, hnědé barvy. Teplotní rozsah použití je od -30 °C do +120 °C, až do +140 °C při krátkodobém použití.

Použití:

  • Vysoce zatížené valivá ložiska
  • Ložiska kol silničních a železničních vozidel
  • Aplikace pro normální teploty
  • Zařízení vystavená vibracím
  • Individuální mazací systémy

Široký rozsah aplikací umožňuje snížit počet mazacích olejů. Minimální problémy z důvodu smíchání plastických maziv. Snížené náklady na skladování a údržbu. Umožňuje hospodárné použití. Zachovává si stabilní strukturu při zatížení, takže nedochází k měknutí plastického maziva, nevytéká z mazacího místa. Plastické mazivo je možné dlouhodobě skladovat aniž by došlo k odlučování oleje, tvrdnutí nebo měknutí. Vytváří souvislý mazací film, který zůstává neporušený i při dynamickém zatížení. Přispívá k delší životnosti zařízení. Zajišťuje spolehlivé mazání pro zařízení provozovaná ve venkovním prostředí. Ve vlhkém a mokrém prostředí nedochází k měknutí a vytékání maziva z mazacího místa. Lze plynule přenášet i v dlouhých potrubích, netvrdne a nezpůsobuje ztrátu maziva. Zabraňuje předčasnému opotřebení neželezných kovových částí.


NLGI 3, DIN 51502: KP3K-30, DIN 51825: KP3K-30, ISO 6743-9: L-XCCEB 3

 

Identifikace nebezpečnosti

Standardní věty o nebezpečnosti H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Doplňující informace EUH208 Obsahuje Aminy, C10-14-terc-alkyl. Může vyvolat alergickou reakci.