VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

Motul Motocool Expert

Motul Motocool Expert je celoroční chladící kapalina s nemrznoucími účinky do -25C pro dlouhodobé použití. Je určena pro chladící okruhy více ventilových hliníkových motorů motocyklů.

Vyberte variantu
1 l
SKLADEM
175,00 Kč
144,60 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

Motul Motocool Expert je celoroční chladící kapalina s nemrznoucími účinky do -25C pro dlouhodobé použití. Je určena pro chladící okruhy více ventilových hliníkových motorů motocyklů.

Celoroční chladící kapalina s nemrznoucími účinky do -25C pro dlouhodobé použití. Je určena pro chladící okruhy více ventilových hliníkových motorů motocyklů. Neobsahuje nitráty a aminy.

Výkonové vlastnosti:
Ochraňuje chladící systém před zamrznutím (-25°C / -13°F ) a kovové časti před korozí.Nízká hustota vyhovuje systémům s malým obsahem chladícího média. Zajišťuje perfektní tepelnou výměnu a tím i chladící účinek v motoru. Zabraňuje přehřátí motoru s bodem varu : 133°C /271°F (+1.5 bar). Vynikající anti-korozní a anti-kavitační vlastnosti, stálé i při stárnutí. Nepoškozuje těsnění a jiné plastové časti. Nepěnící.

Obsahuje hořké činitele k zabránění požití : chladící a nemrznoucí kapaliny mají sladkou chuť a i přesto jsou zdraví škodlivé.

Vlastnosti:
Neobsahuje nitráty a aminy.
Barva Viditelná Fluorescentní žlutá
Hustota při 20°C(68°F) ASTM D4052 1,060
PH ASTM D1287 8.3
Bod varu 133°C/271°F ( +1.5 bar)
Bod ztuhnutí ASTM D97 -32.5°C /-26°F
Alkality reserva ASTM D 1121 6.8 mg KOH/g

Doporučení:
K okamžitému použití, nepřidávat vodu.
Výměnná lhůta: podle doporučení výrobce vozidla, typu vozidla a způsobu jeho využití. Doporučujeme dodržovat výměnné lhůty stanovené výrobcem vozidla.

Tento produkt by neměl být použit k zabránění zamrznuti systému pitné vody!

Uskladnění : skladovat v temném prostředí!

 

 ASTM, D3306/D4656, BS 6580, ANFOR NFR 15-601, SAE J 1034, JIS K2234, KSM 2142

 

Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signální slovo : VAROVÁNÍ

Identifikátory výrobku : EC 203-473-3 ETHYLENE GLYCOL

Standardní věty o nebezpečnosti : H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (ledviny) (požitím).

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce : P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování : P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.